Mil anys del monestir de Sant Daniel, acció de gràcies pel passat mirant i treballant pel futur

Un instant de la celebració amb els amics i amigues del Monestir

Un instant de la celebració amb els amics i amigues del Monestir

El dia que celebra mil anys, la comunitat de monges de Sant Daniel, reunida en capítol extraordinari i per unanimitat, aposta pel futur constituint la Fundació Monestir de Sant Daniel

 

El 18 de juny de 1015 es firmava a Girona el document pel qual Ermessenda de Carcassona i Ramon Borrell, comtes de Barcelona, Vic i Girona, compraven a Pere Roger, Bisbe de Girona, l’alou de Sant Daniel per a la construcció del monestir.

 

Mil anys després el monestir viu de forma discreta i senzilla però intensa una jornada històrica. A dos quarts de 8 del vespre del 18 de juny del 2015 l’església plena va acollir una celebració eucarística d’acció de gràcies per aquests mil anys presidida per Francesc Pardo, bisbe de Girona i concelebrada per sis preveres més.

 

Abans, però, el capítol (totes les monges de la comunitat) s’havia reunit en sessió extraordinària amb un únic punt a l’ordre del dia: la constitució d’una Fundació Civil a denominar “Fundació Monestir de Sant Daniel”.

 

El primer acord, i més rellevant, el transcrivim integrament:

 

La comunitat, llegint els signes del temps, que són un símbol de l’Esperit Sant que ens parla, i a la llum de la seva evolució, sent la necessitat de dotar-se dels instruments que garanteixin el futur del monestir i de la comunitat que hi viu.

 

En el llarg dels últims anys després de profundes, pausades, meditades i llargues reflexions internes; després d’escoltar el consell del nostre Bisbe Francesc Pardo, del Pare Abat de Montserrat Josep Maria Soler i de tants  amics del monestir coneixedors de diferents disciplines i tots ells germans en el Crist; després d’haver pregat davant del Senyor que ens reuneix com a Comunitat; un cop, també, exposades les motivacions al Consell de la Federació; i coneixent i assumint l’efimeritat de la nostra estada terrenal i recordant en tot moment que mil anys de la nostra historia són als ulls de Déu com un dia que ja ha passat, creiem que la millor eina pel futur del monestir és la constitució d’una Fundació. Una Fundació que volem que serveixi perquè el Monestir de Sant Daniel segueixi essent mil anys més un far d’espiritualitat cristiana per a la ciutat de Girona, per al nostre Bisbat i per al nostre país; així com un espai d’acollida benedictina i habitatge monàstic.

 

Confiem, a més, que la Fundació pugui garantir que totes i cada una de les germanes que han professat en aquest monestir o que en un futur hi puguin professar, puguem i puguin acabar els nostres dies amb dignitat, acompanyament i sobretot mantenint-nos fidels al vot de permanència al Monestir de Sant Daniel  que en el seu moment hem escollit per consagrar la nostra vida a Déu.

Per tot això la Comunitat acorda iniciar els tràmits de constitució d’una fundació civil, sense ànim de lucre, subjecta als seus estatuts i a la legislació civil de la Generalitat de Catalunya, que es denomini “Fundació Monestir de Sant Daniel”.

 

Les finalitats i objecte de la dita Fundació seran els següents:

a) Difondre i promoure els valors i l’espiritualitat benedictina així com el coneixement i estudi del Monestir, el monaquisme i l’espiritualitat.

b) Restaurar, conservar i mantenir el Monestir de Sant Daniel i tot el seu patrimoni material i immaterial, així com el de tots els béns mobles i immobles que s’incorporin a la dotació de la fundació.

c) Garantir el benestar, habitació i la qualitat de vida de la comunitat de monges benedictines que actualment hi viu [patrones fundadores d’aquesta Fundació], tot tenint especial cura pel compliment de les darreres voluntats de cada una de les monges que l’integren.

d) Acollir en el si del Monestir una futura comunitat monàstica (preferentment benedictina i femenina) que d’acord amb els signes dels temps i sempre en plena independència de qualsevol altre comunitat o monestir compleixi els requisits per viure al Monestir (amb el vistiplau necessari de l’autoritat eclesiàstica competent).

e) Ser testimoni i espai d’acollida benedictina, d’acord amb l’esperit de la Santa Regla.

f) Col·laborar amb les autoritats, organismes i organitzacions públiques o privades en el millor desenvolupament i tractament de les finalitats expressades.

 

Al final de la missa l’acta va estar firmada per la secretària del capítol, M. Àngels Gener, amb el vist-i-plau de la Priora M.Assumpció Pifarré. Després d’això, tots els assistents van poder entrar al claustre on es va oferir un refrigeri i es va brindar pel segon mil·leni del Monestir de Sant Daniel.

 

Amb un clima d’agraïment, felicitat i optimisme es va bindar pel segon mil·leni del Monestir de Sant Daniel. Les celebracions del Mil.lenari s’allagaran fins l’any 2018 quan es commemoraran els mil anys del segon dels documents fundacionals del Monestir, l’acta de dotació. Les persones inteessades poden seguir les activitats programades a través de les xarxes socials del Monestir de Sant Daniel.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Contacte

Comunitat

972 201 241
monestir@santdaniel.com

horaris de les pregàries


Informació (Visites, hostatgeria, etc.)

638 97 72 56
info@santdaniel.com
Visites guiades
  • En aquests moments no hi ha visites programades