El monestir de Sant Daniel de Girona, mil anys de vida a la vall. Anna Gironella, textos, i Josep Maria Oliveras, fotografies. Ajuntament de Girona/Fundació Abertis. Girona, 2010.

Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300). Josep Maria Marquès. Fundació Noguera. Barcelona, 1997.

El sepulcre de Sant Daniel del Mestre Aloy. Josep Maria Marquès. Revista de Gerona, 96. Girona, 1986.

Capitells del claustre de Sant Daniel. Joaquim Nadal, textos, i Jordi S. Carrera, fotografies. Ajuntament de Girona. Girona, 2013.

Catalunya Romànica. Enciclopèdia Catalana, volum V, p.177-183, Barcelona, 1984.

El monestir de Sant Daniel. Reformes i ampliacions gòtiques. Pere Freixas. Estudi General. Miscel·lània commemorativa del desè aniversari del Col·legi Universitari de Girona. Girona, 1980.

El monasterio de San Daniel durante la guerra de la Independencia. Miquel Gil. Revista de Gerona, 159. Girona, 1959.